Проект "Вчимося жити разом"

Загальна інформація, історія виникнення проекту, мета та учасники

Загальна інформація

Європейський Союз (ЄС) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з листопада 2015 року розпочали новий проект «Діти миру», метою якого є надання психосоціальної допомоги дітям на сході України та забезпечення їх участі в освітніх програмах. Проект реалізується в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Складовою ініціативи ЄС та ЮНІСЕФ «Діти миру» є проект «Вчимося жити разом» із розвитку життєвих навичок та надання психосоціальної допомоги дітям, підліткам та родинам, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні. Виконавцями проекту є Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» та Національний університет «Києво-Могилянська академія». Проект реалізується у двох напрямах — формування у школярів життєвих навичок, які сприятимуть позитивній адаптації, та надання дітям і родинам психосоціальної підтримки.

Головне завдання

Досягти позитивних змін у знаннях учнів, їх ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для розбудови миру

Мета проекту

Навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної рівноваги

Принцип проекту

Зосередження уваги на розвитку потенціалу учнів

Характеристика проекту

Метою курсу є навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної рівноваги.

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для розбудови миру, а саме:

  • обізнаність про природні потреби, права та обов’язки людини; усвідомлення природи конфліктів, негативних наслідків їх ескалації;
  • здатність ідентифікувати причини конфліктів, способи їх мирного врегулювання;
  • знання стадій конфлікту, поширених конфліктогенів, алгоритмів розв’язання конфліктів;
  • позитивне ставлення до себе, свого життя та своїх життєвих перспектив;
  • толерантність, прийняття інших поглядів, повага до культурних відмінностей;
  • емпатія; солідарність; соціальна відповідальність; почуття справедливості та рівності;
  • комунікація (активне слухання, вербальне та невербальне спілкування, парафраз);
  • асертивність (неагресивне самоствердження, уміння відстояти себе, сказати «ні», попросити про послугу чи допомогу);
  • здатність до кооперації, групової взаємодії;
  • критичне і творче мислення; аналіз проблем і прийняття рішень; запобігання ескалації конфліктів; конструктивне розв’язання конфліктів.

Головним принципом навчання за цим курсом є зосередження на розвитку потенціалу та позитиві. При цьому використовується методика, яка у світі має назву ООЖН (освіта на основі набуття життєвих навичок) і реалізує компетентісний підхід до навчання.

В основі цієї методики — набуття життєвих навичок і тренінгові методи навчання.

НВК «Якимівська гімназія» увійшла до числа шкіл, в яких впроваджувався проект «Вчимося жити разом». Троє наших педагогів пройшли курси та отримали сертифікати тренерів. Це Глушко Наталя Миколаївна, Любайкіна Олена Олександрівна та Урбан Ольга Олександрівна. Саме їм випала честь впроваджувати цей курс у рамках предмету «Основи здоров’я» та виховних годинах у 10 класі. Діти з захопленням приймали участь у всіх тренінгах. Їм дуже сподобалася така форма роботи.

На відміну від звичайних занять, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають, тренінги сприяють активній участі кожного, творчій співпраці учнів між собою і з педагогом.

Результати проекту

Блог проекту

Завдяки проекту відбулися позитивні зміни у поведінці учнів. Вони навчилися поважати загальнолюдські цінності і права людини, розуміти права і свободи інших, познайомилися з такими поняттями як гідність, миролюбність, справедливість, колективізм, почуття відповідальності, впевненість, толерантність.

Після проекту діти почуваються більш упевненими, поліпшилися їхні стосунки з дорослими, у класах панує атмосфера дружби, довіри і підтримки.

Події проекту "Вчимося жити разом"