Домашнє завдання

Початкова школа

Математика

«Працюю самостійно» ст. 2 (диференційне завдання)

Українська мова

Впр. 288

Природознавство

ст. 110-112;  с. 113 (календар погоди)

Читання

ст. 113-115 (читати і переказувати)

Англійська мова

Робочий зошит:

впр. 1, стр 56 (намалюй тварину);

впр. 2, стр 56 (пропиши).

Літературне читання

с. 121-128 виразно читати, скласти план, переказувати за планом.

с. 129 – відповідати на питання

Українська мова

с.142, впр. 342,  с.143 впр. 344, впр. 345

Математика

Автор Ф.М. Рівкінд – 3 клас с. 52 №331, №333; с. 53 №337, №338, №339; с. 54 №342, №343, №347

Природознавство

с.106-115 (читати, переказувати, відповідати на питання)

Англійська мова

Книга №1 ст. 129

Книга №1 ст. 133

Робочий зошит №1 ст. 72

Українська мова

Впр. 288

Математика

с. 38 (диференційне завдання)

Англійська мова

В. №6, 7, ст 187

WB №3 ст.121

Читання

ст. 121-128 (читати)

Природознавство

Опрацювати §34, 35

Основна школа

Природознавсто

§33,34 опрацювати

Історія (інтегрований курс)

§ 19, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Світова література

Знати біографію Е. Портер, проілюструвати епізоди твору «Поліанка» (2-3)

Російська мова

Повторить правила по теме «Лексикология»

Українська мова

Опрацювати теоретичний матеріал §45.

Виконати вправи 415, 416, 421.

Українська література

Прочитати твір Степана Васильченка «В бур’янах»  (стор.194-199).

Відповідати на питання ст. 200.

Основи здоров'я

Опрацювати §19-§20; завд. «Моделюй, набувай життєвих навичок» стор. 124, ситуаційні завдання на стор. 129

Інформатика

Інформатика – ІІ група

Повторити основні теоретичні поняття з теми “Текстовий процесор Місrosoft Office Word”

 

Математика

Повторити §38,39 розв’язати № 1315, №1333, №1335;

№1, №2, №4 на стор. 310

Природознавство

§33,34 опрацювати

Історія (інтегрований курс)

19, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Світова література

Знати біографію Е. Портер, проілюструвати епізоди твору «Поліанка» (2-3)

Російська мова

Повторить правила по теме «Лексикология»

Англійська мова

Впр. 4, ст. 80, Впр.5, ст. 81-82-читати, перекладати.

Впр. 1, ст.80- вивчити слова на диктант.

Інформатика

І група

Повторити основні поняття теми “Текстовий процесор Microsoft Office Word”

ІІ група

Скласти алгоритм приготування чаю

Українська мова

Опрацювати теоретичний матеріал §45.

Виконати вправи 415, 416, 421.

Українська література

Прочитати твір Степана Васильченка «В бур’янах»  (стор.194-199).

Відповідати на питання ст. 200.

Українська мова

Твір на сусп. Тему «Що робить мене щасливим (щасливою)?»

Українська література

Відповісти на питання казки-притчі «Говорю, що риба» Емма Андрієвська

Математика

Виконати № 915- №918 на картках

Основи здоров'я

Опрацювати §19,§20

Біологія

§35,36 с. 160-162 табл., выучить типы плодов и примеры

Історія (інтегрований курс)

§ 41-42, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Світова література

Повторити визначення оповідання, усно відповісти на питання до тексту «Жага до життя»

Англійська мова

ex.5 p.101 письм.

Географія

Прочитати § 41, 42. Записати в зошит кліматичні пояси. Дати відповіді на запитання на ст. 154.

Інформатика

І група

§1.3 сторінка 18-21завдання 1 сторінка 23

ІІ група

Повторити теоретичний матеріал теми “Алгоритми та програми”, виконати завдання в зошитах (вирішити задачі)

Екологія

§35, 36, с.160-162 (вивчити таблицю)

Англійська мова

Братчик Ю.В: Робочий зошит: стор. 83 №1, №3

Писарева О.В: книга: №2 ст.  97;

Робочий зошит №1,3 ст. 83.

Математика

Повторити § 41-42; розв’язати № 1144; № 1145

Світова література

Повторити визначення оповідання, усно відповісти на питання до тексту «Жага до життя»

Німецька мова

s.96, 98 вивчити нові слова; Ub.2 s.96 письм.

Географія

Прочитати § 41, 42. Записати в зошит кліматичні пояси. Дати відповіді на запитання на ст. 154.

Основи здоров'я

Опрацювати §19,§20

Біологія

§33 с. 151-152 вивчити §35,36, с 160-162 табл., вивчити типи плодів та приклади

Історія (інтегрований курс)

§ 42-43,

дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Українська мова

Опрацювати теоретичний матеріал §40.

Виконати вправу 324.

Повторити § 26-43; підготуватися до контрольної роботи.

Українська література

Прочитати твір Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»

Інформатика

Повторити основні понятт теми “Алгоритми і програми”

Екологія

§ 33, с.151-152 ( выучить)

§35, §36, с. 160-162  (табл. выучить, типы плодов и примеры)

Геометрія

Повторить §16-18, решить  № 441, №443, №448, №450

Алгебра

Решить №197, 199, 201 (ученик)

Англійська мова

І група: стор. 114 впр. 6 (письмово);

ІІ група: стор. 114 впр. 5 (письмово);

Хімія

§15, с. 114 № 8,9,10,11 (письм)

Мистецтво

§  21 стр. 89-93

Російська мова

Повторить правила по теме «Деепричастие как особая форма глагола»

Зарубіжна література

Підготувати повідомлення про творчість А.К. Дойла

Українська мова

Виконати тестові завдання на с. 105-106;

Усна відповідь на питання 1-10 на стор. 106

Українська література

Усна відповідь на питання на с. 169-170

Фізика

Повторити § 20-21; вивчити § 22-23; Впр. 23 (1,2)

Географія

Повторити номенклатуру Північної Америки

Прочитати §38

Історія України

Опрацювати  §11, стор.86-92;

виписати основні дати на стор.92;

відповісти на питання 1-8;

виконати завдання №10 (таблиця) на стор.92.

Підготуватися до самостійної роботи

Українська мова

Базилєва Т.П.: §20 впр. 171

Погорєла І.О.: § 21-22 впр. 188; 198

Українська література

Прочитати твори Ліни Костенко «Дощ полив…», «Кольорові миші», «Чайка на крижині», «Крила».

Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).

Зарубіжна література

с. 202-203 прочитати статтю про творчість Артура К. Дойла

с. 204 записати у зошит, як побудовано твори про Шерлока Холмса

Алгебра

Повторити §13-18, розв’язати №677, №678, №684,№685

Геометрія

Повторити §16-18, розв’язати №439, 441, 448

Фізика

Повторити §20, §21

Вивчити §22, §23,

вправа 23(1,2)

Англійська мова

Група Братчик Ю.В.:

Стор. 139 перекласти ЛО

Стор. 141 впр. 2в (читати, перекладати)

Група Бачуріної О.Г.: ст.130-вивчити слова; ст.136 Вивчити слова с. 139. Переказ тексту про гольф та крикет.

Хімія

§ 15, с.114, №8,9,10,11 (письм)

§17, с.129 №2,3,5,6

Мистецтво

§  22

Німецька мова

Ub.3 чит.+перекл.,  5 s.101 письм.

Географія

Опрацювати § 40. Повторити номенклатуру Північної Америки

Біологія

Опрацювати §37, відповісти на питання на стор. 164 (обрати свій рівень навчальних досягнень)

Історія України

Підготуватися до самостійної роботи: повторити Розділ 2 (дати, події, поняття), ст. 46-93.

Всесвітня історія

Опрацювати §10, ст. 92-102;

відповісти на питання1-14;

виконати завдання №15 на ст. 103 (таблиця).

Інформатика

Скласти розклад уроків у табличному процесорі MS Exel

Українська мова

Повторити § 20-24 (Види односкладних речень)

Українська література

Прочитати п’єсу І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» (с. 153-169)

Фізика

Повторити § 27-28. Вивчити § 29-30; Впр. 29(1), 30(1,2).

Англійська мова

Книга №6 a, b, c (b- виконати письмово) ст.140

Книга №1 a, b, c ст. 142

Алгебра

Прочитати § 34

Виконати №34.29, №34.10, №34.4, №34.26

Геометрія

Повторити § 18-19

Виконати № 175, № 178, №180, №188 Ст. 83-85 Збірник задач А.Г. Мерзляк 8 клас Геометрія

Світова література

Підготуватися до контрольної роботи з теми «Епоха середньовіччя у художній літературі»

Біологія

Повторить §27

Історія України

Опрацювати §21,

виписати основні  дати,

відповісти на питання після параграфу.

Всесвітня історія

Опрацювати §20 (питання №5, 6, 7)

Географія

Опрацювати §39, підготувати доповідь з теми: «Використання та охорона природних ресурсів»

Інформатика

Скласти лінійну програму на мові Pascal,  що буде виконувати наступний математичний розрахунок: обчислення площі прямокутного трикутника.

Хімія

Повторити §27 номер 4,6,9 сторінка 142

Українська мова

Повторити § 20-24 (Види односкладних речень)

Українська література

Прочитати п’єсу І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» (с. 153-169)

Фізика

Повторити § 27-28. Вивчити § 29-30; Впр. 29(1), 30(1,2).

Англійська мова

Прочитати § 34

Виконати №34.29, №34.10, №34.4, №34.26

Алгебра

Прочитати § 34

Виконати №34.29, №34.10, №34.4, №34.26

Геометрія

Повторити § 18-19

Виконати № 175, № 178, №180, №188 ст. 83-85 Збірник задач А.Г. Мерзляк 8 клас Геометрія

Світова література

Підготуватися до контрольної роботи з теми «Епоха середньовіччя у художній літературі»

Біологія

Опрацювати § 34, 35. Дати відповіді на запитання на ст. 158

Історія України

Опрацювати §21,

виписати основні  дати,

відповісти на питання після параграфу

Всесвітня історія

Опрацювати §20 (питання №5, 6, 7)

Географія

Опрацювати §39, підготувати доповідь з теми: «Використання та охорона природних ресурсів»

Інформатика

Інформатика

І група – Скласти лінійну програму на мові Pascal,  що буде виконувати математичні розрахунки

ІІ група – опрацювати § 20

Хімія

Повторити §27 номер 4,6,9 ст. 142

Українська мова

Повторити § 20-24 (Види односкладних речень)

Українська література

Прочитати п’єсу І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» (с. 153-169)

Фізика

Повторити § 27-28. Вивчити § 29-30; Впр. 29(1), 30(1,2).

Зарубіжна література

с. 227-228 опрацювати підсумкові запитання і завдання (письмово)

Англійська мова

с. 146 вивчити слова, вирази

с. 147-148 прочитати і перекласти текст «Bill’s Memorable Present»

Алгебра

Прочитати § 18

Виконати №668, №672, №687

Геометрія

Прочитати § 21

Виконати №757, №763, №767

Хімія

§29, ст.152 №3, ст. 156 №1,2,3,4,5,6,7

Біологія

Опрацювати §24-27; розробити проект «Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою»

Історія України

Опрацювати §21,

виписати основні  дати,

відповісти на питання після параграфу

Всесвітня історія

Опрацювати §20 (питання №5, 6, 7)

Географія

Повторити §38, опрацювати §39, підготувати доповідь з теми: «Використання та охорона природних ресурсів»

Інформатика

І група

Скласти лінійну програму на мові Pascal,  що буде виконувати математичні розрахунки

ІІ група

Повторити основні поняття теми “Об’єктно-орієнтоване програмування. Опрацювати § 20. Підготуватися до письмового опитування

Українська література

Т. Шевченко прочитати «Сон» («У всякого своя доля»)

Українська мова

Твір-роздум на лінгв. тему «Безсполучникове скл. речення»

Фізика

Повторити §26

Вивчити §27, §28, §29 впр.28(1,2)

Хімія

§30,31 ст. 176 №367, 368, 369, 370

Історія України

§ 24, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Всесвітня історія

§ 21, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Біологія

Опрацювати §33, §34; завдання для самоконтролю на стор. 143, 147

Основи здоров'я

Опрацювати §19, §20, відповісти на питання на стор. 103, 106

Алгебра

1)Рассмотреть пример 2 на стр.128.

2)Решить аналогично №13.6 (4).

3) Решить № 13.5 (5,6).

Світова література

Підготувати цитатну характеристику Г. Печоріна

Російська мова

Повторити відомості про БСР

Англійська мова

Група Лисейко О.В.: p.182 вивчити слова, ‘’Time Capsule’’ чит.+переклад.

Група Бачуріної О.Г.: Підготувати проект «Субкультури в Україні»

Географія

Опрацювати § 32. Дати відповіді на запитання після параграфу

Правознавство

Опрацювати §11, ст. 81-93; відповісти на питання 1-3; виконати завдання №4, ст. 94.

Українська література

Т. Шевченко прочитати «Сон» («У всякого своя доля»)

Зарубіжна література

с. 233-236 прочитати статтю про творчість Генріка Ібсена

с. 236-240 скласти конспект

Фізика

Повторити §26

Вивчити §27, §28, §29 впр.28(1,2)

Хімія

§28,29 с. 171 №348, 349, 343

Всесвітня історія

§ 21, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Історія України

§ 24, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Алгебра

1) Повторить основные методы доказательства неравенств.

2) Рассмотреть примеры 3,5,6 п.18

3) Решить № 18,5(1), 18.10 (1-4)

Геометрія

1)Повторить главное из параграфа 5 ( стр. 172-175)

2)Ответить на вопросы (стр.166)

3)Рассмотреть задачу №2(стр. 164)

4)Решить задачи № 18.18, 18.23

Англійська мова

Написати розповідь про майбутню професію

Біологія

Опрацювати §34, §35; завдання для самоконтролю на стор. 147, 151

Основи здоров'я

Опрацювати §19, §20, відповісти на питання на стор. 103, 106

Географія

Опрацювати § 32. Дати відповіді на запитання після параграфу

Правознавство

Опрацювати §11, ст. 81-93; відповісти на питання 1-3; виконати завдання №4, ст. 94.

Інформатика

І,ІІ група: §8.1 сторінка 209-214

Українська література

Т. Шевченко прочитати «Сон» («У всякого своя доля»)

Українська мова

Твір-роздум на сусп. тему «Суспільство у якому я хочу жити»

Зарубіжна література

с. 233-236 прочитати статтю про творчість Генріка Ібсена

с. 236-240 скласти конспект

Фізика

Повторити §26

Вивчити §27, §28, §29 впр.28(1,2)

Хімія

§30,31 с. 176 №367, 368, 369, 370

Історія України

§ 24, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Всесвітня історія

§ 21, дати  відповідь  на запитання після  параграфа (усно)

Геометрія

1)Повторити все про вектори.

2)Відповісти на питання (ст.166)

3) Розглянути задачу №2(ст. 164)

4) Розв’язати № 18.18, 18.29, 18.33.

Алгебра

Повторити § 5 п. 21; розв’язати № 21.17; 21.24; 21.25; 21.26.

Англійська мова

Впр.3,стор.86-письмово

Впр.1 стор. 83-84- переказ тексту.

Географія

Опрацювати § 31-32. Законспектувати в зошиті машинобудування в Україні (ст. 166-169 підручник)

Старша школа

Українська мова

Виконувати тести, написати власне висловлювання

Українська література

Прочитати повість О.Кобилянської «Земля»

Фізика

Повторити § 39-40; вивчити § 41-43; Впр. 30(1,2)

Інформатика

Група Сажньової І.В.: 1) Ответить на вопросы (стр. 106).

2)Установить гиперссылки на каждый слайд презентации.

Група Мандрик Н.Ю.: завершити презентацію

Світова література

Підготувати усні повідомлення на тему «Творчість поетів фр. Символізму ІІ половини XIX ст.»

Англійська мова

Впр.3, ст.100 – вивчити слова

Впр.4, ст. 100- переказ тексту.

Географія

Повторити § 28, 29. Опрацювати § 30. Дати відповіді на запитання на ст. 202

Хімія

§19, відповісти на запитання після параграфу

Історія України

Готуємося до самостійної роботи з теми 4 «Боротьба за українську державність» (1918-1921р.)

Всесвітня історія

Опрацювати §20, ст. 206-215; записати основні події та дати (1918,1920,1921,1926).

Українська мова

Виконувати тести, написати власне висловлювання

Українська література

Прочитати повість О.Кобилянської «Земля»

Алгебра

Виконати завдання ЗНО 2017 р. (основна сесія);

виконати завдання ЗНО 2016 р.;

повторити тригонометричні формули

Фізика

Повторити § 39-40. Вивчити § 41-43; Впр. 30(1,2)

Англійська мова

№ 1 ст. 179 (читати, перекладати); №4 ст. 183 (переказ.);

Інформатика

І група

Завершити розробку презентації

ІІ група

1)Відповісти на питання (ст.106).

2) Встановити гіперпосилання до кожного слайду презентації

Географія

Повторити § 30. Опрацювати § 31. Дати відповіді на запитання після параграфу

Історія України

Повторити §25, стр. 195-199, відповісти на питання 1-5, виконати завдання №2

Всесвітня історія

Опрацювати §23, ст. 216-224; записати в зошит основні дати.

Хімія

§19 номер 5 ст. 170

Біологія

Опрацювати §9 п. «Які особливості  будови клітин прокаріот»; відповісти на питання 3-7 стор. 56

Математика

§11 ответить на вопросы после §, решить №207 (8, 10, 11), №212 (1,2)

Фізика

Повторити §59, §60, §61

Вивчити §62, §63

Українська література

Вивчити напам’ять поезії В. Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці…» та «Ти знаєш, що ти – людина?»

Українська мова

Повторити теми «Звертання», «Вставні слова»

Хімія

§17, ст.189 №6

Німецька мова

Ub.4 s.107 чит.+перекл.

Історія України

Опрацювати §31, §32 стр. 254-260.

Підготовка до ЗНО «Україна в Першій Світовій війні (1914-1917 р.)»

Всесвітня історія

Повторити §18 стр. 127-132

Інформатика

§3.9 ст. 205-210

Англійська мова

№ 4 ст. 188, ст. 189 ответить на вопросы по тексту;

№6 ст. 189

Українська література

Вивчити напам’ять поезії В.Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці…» та «Ти знаєш, що ти – людина?»

Українська мова

Повторити види складних речень, розстановку розділових знаків у них.

Фізика

Повторити § 59-61; вивчити § 62-63

Алгебра

1)Повторити тригонометричні формули.

2)Повторити формули арифметичної та геометричної прогресій.

3) Розв’язати завдання 64, 66, 68, 72, 73, 76

Геометрія

1)Повторити формули об’ємів та площ поверхонь геометричних фігур.

2)Розглянути приклад №2 на стор. 250.

3)Розв’язати №1305,1307.

Біологія

Опрацювати §25-§27, відповісти на питання на стор. 150, 157, 166

Історія України

Опрацювати §31, §32 стр. 254-260.

Підготовка до ЗНО «Україна в Першій Світовій війні (1914-1917 р.)»

Всесвітня історія

Повторити §19

Хімія

§17 ст. 179